Åpningstider

Vi har følgede åpningstider 

Mandag -Fredag 10-16

Torsdag 10-19

Lørdag 10-14

Se etter gatebukken vår.

Står denne ute, er dere hjertlig velkommen inn. Selv utenom disse åpningstidene.